พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่ 20
February 12, 2018
การประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) ด้านการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
February 12, 2018

Mahidol University Administrators Expressed their Appreciations to the AUN Quality Assessment at Program Level assessors

aun2

On the 8th February 2018, Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, gave a gratitude speech to the assessor team for the AUN Quality Assessment at Program Level, which took place between the 6th – 8th February 2018 at Emeritus Prof. Natee Rakpolmuang Conference Room, 5th Floor, Office of the President Building, Mahidol University, Salaya Campus.

Below is the name list of the assessors

– Mr. Johnson Ong Chee Bin (AUN-QA Expert & Technical Team) from Singapore

– Prof. Dr. Rohaida Mohd. Saat (UM) from Malaysia

– Assoc. Prof. Dr. Arnel Uy (DLSU) from The Philippines

– Dr. Nguyen Quoc Chinh (VNU-HCM) from Vietnam

– Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah (UKM) from Malaysia

– Prof. Dr. Hanna H. Bachtiar-Iskandar, DDS, Ph.D. (UI) from Indonesia

The three programs that were examined include;

1. Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

2. Bachelor of Business Administration (International Hospitality Management), Mahidol University International College

3. Doctor of Philosophy Programs in Biochemistry, Faculty of Science

Recent post