ที่มาของตรามหาวิทยาลัย

ตรามหาวิทยาลัย     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2512

สีน้ำเงินแก่     สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศในขณะนั้น) พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512

                                              

ตราสัญลักษณ์สี                                                                       ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ

รายละเอียดตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามรูปแบบเดิม (อ่านบทความเพิ่มเติม…)

รายละเอียดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย

ตราสัญลักษณ์สี
1.

เส้นวงกลม 4 วง เส้นวงกลมนอกสุดและเส้นวงกลมในสุดเป็นเส้นหนา สีทอง เส้นวงกลมในบนพื้นขาว 2วง เป็นเส้นบาง สีทอง

2.

ในวงกลมพื้นขาวด้านบน มีคำว่า อตฺตานํ อุปมํ กเร เป็นตัวหนังสือชนิดตัวริบบิ้น สีทอง

3.

ในวงกลมพื้นขาว ช่วงตรงกลาง มีลายประจำยามด้านละ 1 ดวง สีทอง

4.

ในวงกลมพื้นขาวด้านล่าง มีคำว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวหนังสือชนิด ตัวริบบิ้น สีทอง

5.

ในวงพื้นสีน้ำเงินประกอบด้วยพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก  คล้องอยู่กับพระมหามงกุฎ มีจักรและกรีอยู่ตรงกลาง ด้านบน