โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย Piktochart & Prezi”

Loading Events

« All Events

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย Piktochart & Prezi”

January 29 - January 31

คณะ ICT ม. มหิดลขอเชิญผู้สนใจอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย Piktochart & Prezi” รุ่นที่ 29 ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 3,500 บาท บุคลากรและศิษย์เก่า ม.มหิดล 3,200 บาท และนักศึกษา ม.มหิดล 3,000 บาท รับจำนวน 40 ที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณเด่น ทัพซ้าย โทร. 095-437-7275 อีเมล den.tup@mahidol.edu หรือ คุณสารัชย์ เจี่ยภักดี โทรศัพท์ 092-256-1570 อีเมล sarachaya.chi@mahidol.ac.th

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลจำนวนมากด้วย Infographic ในหัวข้อการอบรม อาทิ  เทคนิคการสกัดข้อมูล และนำเสนอข้อมูลจำนวนมากเทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อสรา้ง Infographic สร้าง Infographic ด้วย  Piktochart และสร้าง Animation Infographic ด้วย Prezi เป็นต้น

Details

Start:
January 29
End:
January 31
Event Category: