Loading Events

« All Events

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 1” Routine to Research: R2R

August 19 - August 21

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 1” Routine to Research: R2R โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความหน้าในสายอาชีพและการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-9040 ต่อ 35 หรือ 47 งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Details

Start:
August 19
End:
August 21
Event Category: