อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS)
September 11, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ “EDUtech Thailand 2021”
September 14, 2021

Mahidol- IITB Online Research Workshop for the Mathematics Department

On 13th September 2021, Mahidol University by Department of Mathematics, Faculty of Science, and Indian Institute of Technology Bombay (IITB) launched an “Online Research Workshop for Mathematics Department”. The research workshop’s objectives were to represent research and encourage an exchange of knowledge and expertise to develop academic collaboration between the researcher of two institutions.

This online research workshop was started by presenting research given by the researcher from the Department of Mathematics, Mahidol University, namely Assoc. Prof. Nattapong Bosuwan, Asst. Prof. Chanun Lewchalermvong, Dr. Suttisak Wattanawongwan, Dr.Dmitry Berdinsky, Dr. Man V.M. Nguyen, and IITB’s side, led by Prof. Amit Agrawal and Prof. S Suresh Kumar, also together with three researchers namely, Prof. Siuli Mukhopadhayay, Prof. Harsha Hutridurga, and Prof. Radhendushka Srivastava. The meeting was held on Zoom Platform, and chiefly coordinated by International Relations Division, Mahidol University.