อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS)

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The 8th ASEF Regional Conference on Higher Education”
September 10, 2021
Mahidol- IITB Online Research Workshop for the Mathematics Department
September 13, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS)