ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2560
December 27, 2017
ต้อนรับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย
December 27, 2017

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐

Recent post