พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.มหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
December 20, 2017
December 20, 2017

????????????????????????????????????

pic35

Mahidol University International College (MUIC) held its Open House 2017 on November 3-4, 2017 at the Aditayathorn Building in Mahidol University’s Salaya Campus.

The activities included an exhibition highlighting MUIC’s 16 academic majors along with administration departments; a talk show entitled “Your International Community” where MUIC’s alumni and current students shared their thoughts and experience about MUIC; activities and exhibitions by the Student Association and student clubs; guided tours of the College’s facilities for visitors; and the PC Online Vocabulary Contest organized by the Preparation Center for Languages and Mathematics (PC). The winners in this competition were Chulalongkorn University Demonstration School, 1st Place; St. Francis Xavier School, 2nd Place; and Sarasas Witaed Nakhon Pathom School, 3rd Place.

The opening ceremony on November 3, 2017 was presided by Assoc. Prof. Phitaya Charupoonphol, MUIC Dean, at the Charinyarasmi Room, 3rd Floor, Aditayathorn Building. There were about 2,300 visitors who participated in the two-day event.

Recent post