July 2563


Research 

July 13, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

July 13, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

July 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรสนับสนุนตัวโครงการ SPACE-F ปีที่ 2 เผยแนวคิดปั้นกรุงเทพมหานคร สู่ FoodTech Silicon Valley

June 26, 2020

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์พิเศษในรายการ Miss U Salaya “EP.5 เสหน่หาศาลายาวันวาน”