August 2562


Research 

August 17, 2019

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ

August 13, 2019

การบรรยายในหัวข้อ “Mahidol Eco-University” ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

August 13, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เสถียรธรรมสถาน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมร่วมจัดงานชวนแม่มาสร้างสุข กาย/ใจ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562

August 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะฯ ถวายสัตย์ปฎิญาณ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562