คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564 Joint International Tropical Medicine Meeting 2021 (JITMM Virtual 2021)
December 15, 2021
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
December 16, 2021

MUIC Meeting with HIV Research Institute

Executives of Mahidol University International College (MUIC) met with officials of the Institute of HIV Research and Innovation (IHRI) at its office in Chamchuri Square Building, Phayathai Road, Bangkok on December 15, 2021.

Assoc. Prof. Chulathida Chomchai, M.D., MUIC Dean, accompanied by college executives, met with Dr. Nittaya Phanuphak, M.D., Ph.D., Executive Director of the Institute of HIV Research and Innovation (IHRI) and her officials.

The meeting was aimed at enhancing the cooperation between MUIC and IHRI in the area of service learning in G.E. courses, research collaboration, and participation of students in IHRI projects, and other possible joint activities in the future.