มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมจัดตั้งโครงการแห่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท M Venturer จํากัด กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
May 6, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol TQC Winner Talk 2021
May 7, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2