ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)
May 5, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2
May 7, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมจัดตั้งโครงการแห่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท M Venturer จํากัด กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)