การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (Preparation for AUN-QA Assessment 2021)
January 7, 2021
Mahidol University participates in the record to present PMAC Mahidol Field Trip Panel Discussion
January 12, 2021

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University signed MOU with Gansu University of Chinese Medicine

04A94A15-CD2C-4516-A898-BA513C64F379

On January 7th, 2021, Prof. Dr. Prasit Watanapa, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University signed the cooperation agreement with Prof. Zheng Guisen, Vice-Rector of Gansu University of Chinese Medicine, China to develop collaboration on the exchange of profession in Traditional Chinese Medicine in Thailand.

The virtual MOU signing ceremony was witnessed by the Ministry of Public Health, Thailand led by Dr. Wikit Prakaiharn, Deputy Director of Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Division of Alternative Medicine, Ms. Rungrawan Wiwatpiyawong, Chief Expert Representative of Gansu Provincial Commercial Representative officer in Thailand, executive board from Golden Jubilee Medical Center, Mahidol University, and the Gansu University of Chinese Medicine, China.