มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 1/2564
February 8, 2021
Online Meeting with Showa University to Establish an Exchange Program
February 9, 2021

Virtual Mobility for Master of Nursing Sciences; Occupational Health Nurse Practitioner with the University of Brunei Darussalam: Brunei and Thailand in Glance

1F1067CF-F83F-44DD-89E8-F63882A72C92

8th February A virtual lecture was conducted for the students of the University of Brunei Darussalam and Master of Nursing Sciences; Occupational Health Nurse Practitioner, the Faculty of Public Health, Mahidol University.

Dr. Tanarak Plipat, Deputy Director of Department of Disease Control (DDC), Thailand presented a virtual lecture on COVID-19 situation of Thailand and Dr. Pg Sirajul Adli Bin Pengiran Hj Jamaludin presented a virtual lecture on COVID-19 situation of Brunei. Dr Tanarak presented about the history of Thailand Health System, timeline of COVID-19 situation, success in dealing with COVID-19 and updated the new cases seen in Thailand.

The lecture was scheduled for an hour. It had thirty minutes session allotted to share about Thailand and Brunei. The final session is scheduled for February 15th 2021. Students from both side will present on the final session.