มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 16
February 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เสวนาพิเศษ Science Café แกะสูตร Start up model : จากห้องแล็บสู่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 มาตรฐานสากล
February 18, 2021

James Cook University – Mahidol University Research Discussions

JCU_004

On 18th February 2021, Mahidol University co-hosted an online research discussion with James Cook University, Australia. The representatives from Faculty of Science were led by Assoc. Prof. Rutaiwan Tohtong, Deputy Dean for Research and International Relations, Faculty of Science, Mahidol University, and Prof. Ron White, Dean of the College of Science and Engineering, James Cook University represented James Cook University.  Both parties shared overviews of their research and discussed possibilities for research collaboration in Plant Science, Agriculture Science, Chemistry, Mathematics, Prawn Breeding, and Tropical Fisheries.