มหาวิทยาลัยมหิดล จัด MUQD Webinar ในหัวข้อ “OBEs Transformation”