มหาวิทยาลัยมหิดrล จัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)
November 23, 2021
ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Reinventing University System ครั้งที่ 1/2564
November 23, 2021

NEAS Quality Endorsement of Online Course Delivery at PC

MUIC’s Preparation Center for Languages and Mathematics (PC) is proud to announce the official Quality Endorsement of online course delivery by NEAS Australia in November 2021. PC previously received a NEAS Quality Endorsement for English language centers in March of 2019, and we are honored to be the only English language center in Thailand to earn this qualification. With the addition of this Quality Endorsement for its delivery of online courses, PC has further established itself as a clear leader in English language teaching and learning in Thailand and the rest of Southeast Asia. The NEAS Quality Endorsement covers both the General English and English for Academic Purposes (EAP) courses at PC and shows that students have an additional pathway to MUIC through online courses at PC.

The NEAS Quality Assessor was particularly impressed with PC’s rapid transition from on-campus classes to online and hybrid classes starting in April of 2020 as well as the program’s effective utilization of the Google for Education sites, apps, and features. Online course delivery via Zoom and assessments given through Exam.net were also highlighted as strong points. The Quality Assessor also commended PC on the additional online help sessions and one-on-one academic counseling provided to students throughout each term.

Link 1: https://neas.org.au/mahidol-university-international-college-muic-online-endorsement/
Link 2: https://neas.org.au/about/
Link 3: https://neas.org.au/quality-centres/quality-centres-country-thailand/