คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” ส่งเสริมการดูแลไม้ใหญ่ในเมืองอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 23
February 1, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ในโอกาสเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
February 3, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” ส่งเสริมการดูแลไม้ใหญ่ในเมืองอย่างยั่งยืน