มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต”
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563