มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The Third Meeting of the First Council Board” และ The 4th International Forum on Higher Education
June 19, 2020
ม.มหิดล จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)
June 19, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายแนะนำหลักสูตรแพทย์นานาชาติ