วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายแนะนำหลักสูตรแพทย์นานาชาติ
June 19, 2020
MUIC Stages “Virtual Open Days 2020”
June 21, 2020

ม.มหิดล จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)