มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์
November 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “EdPEx Changing Criteria”
November 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ฯ