มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563
November 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ฯ
November 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์