การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันโภชนาการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 20, 2020
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ และร่วมพูดคุยกับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในชุมชน
May 20, 2020

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์