วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
May 20, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ
May 21, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ และร่วมพูดคุยกับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในชุมชน