พิธีปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability
November 27, 2019
Representative from the University of Edinburgh visit to Mahidol University
November 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากร ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา”