มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
August 23, 2019
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ AACSB
August 23, 2019

“MUIC Open Days 2019”

MUIC open_๑๙๐๘๒๓_0025

Mahidol University International College (MUIC) held “MUIC Open Days 2019” with the theme “The Matter of Being Different” on August 23-24, 2019 at Aditayathorn Building, MUIC, Salaya Campus. This event aims to promote MUIC among high school students who may be interested in pursuing their bachelor’s degree studies at MUIC. The activities include an academic workshop highlighting MUIC’s 16 majors and the Inspiration Talk : “The Matter of Being Different” by Asst. Prof. Dr. Chanchai Phonthanukitithaworn, Associate Dean for Corporate Communication and Information Technology (MUIC Executive), Khun Pobek Pornpongmetta (Alumni), and Khun Peter Denman (Current Student), and “Dare to Be Different” Alumni Talk by Mr. Anupong Kuttikul, CEO of CARNIVAL, and Ms. Monica Singh, Managing Director of G.M.L. Group, MUIC Alumni, they can share their thoughts and experiences about how’s MUIC unique and the only one Liberal Education College in Thailand. Moreover, activities and exhibitions by MUIC Student Association and clubs; Mock Interview; Mock Listening Test; Mock Classrooms; Building and Facilities Tour led by MUIC students; along with games and lucky draws.

The opening ceremony on August 23, 2019 was presided by Assoc. Prof. Chulathida Chomchai, M.D., MUIC Dean, at the Charinyarasmi Room, Aditayathorn Building.