ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
September 2, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อจุดประกาย Start up สู่ชุมชน”
September 3, 2019

ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ESPReL