คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1 Day Cannabis for Pharmacist
August 7, 2019
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562
August 8, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”