มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ถอดบทเรียน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร”
August 19, 2019
Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea 2019)
August 20, 2019

ม. มหิดล โดย AUN Health Promotion Network และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ University of Philippines จัดประชุม The 5th AUN-HPN Advisory Committee Meeting และ The 2nd International Health Promotion Conference on Moving Towards Healthy Universities in Asia ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์