Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for August 7, 2019

Day Navigation

Ongoing

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมทั่วไป ระยะสั้น 3 เดือน โครงการ “ADVANCED RESTORATIVE CONCEPT for GPs”

May 27, 2019 @ 8:00 am - August 15, 2019 @ 5:00 pm

{:th}27 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมทั่วไป ระยะสั้น 3 เดือน โครงการ “ADVANCED RESTORATIVE CONCEPT for GPs” ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และคลินิกทันตกรรมเพรสทีจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]

Find out more »

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย)

August 1, 2019 @ 8:00 am - October 10, 2019 @ 5:00 pm

{:th}✴✴เรียนโท - เอก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล✴✴ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย)📚📖📑 ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) 🔺พร้อมทุนการศึกษาและทุนวิจัยจำนวนมาก🔻 ✅รับสมัคร 1 สิงหาคม – 10 […]

Find out more »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร”

August 2, 2019 @ 8:00 am - September 29, 2019 @ 5:00 pm
Find out more »

การประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”

August 6, 2019 @ 8:00 am - August 8, 2019 @ 5:00 pm

{:th}6 - 8 สิงหาคม 2562 การประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๒ […]

Find out more »

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562

August 6, 2019 @ 8:00 am - August 8, 2019 @ 5:00 pm

{:th}6 - 8 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562” ณ อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง GIS คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ […]

Find out more »
+ Export Events