June 2562


Research 

June 7, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว

June 10, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขยายผล การศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

June 10, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว

Ì
June 10, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวะมุ่งมั่นสร้างเยาวชนด้วยองค์ความรู้สู่สภาเด็ก”

Ì