คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ฟ้าทะลายโจร ในการรักษาและป้องกัน โรคโควิด-19 : หลักฐานทางวิชาการ”
May 3, 2021
สภาคณาจารย์ ม.มหิดครัล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 5/2564
May 5, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยาย หัวข้อ “World University Rankings คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะช่วยได้อย่างไร?”