คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ฟ้าทะลายโจร ในการรักษาและป้องกัน โรคโควิด-19 : หลักฐานทางวิชาการ”
May 3, 2021
สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 5/2564
May 5, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยาย หัวข้อ “World University Rankings คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะช่วยได้อย่างไร?”

IMG_6616

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “World University Rankings คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะช่วยได้อย่างไร?” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World University Rankings) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการนำผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือศึกษาวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ (International Research Collaboration) เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก