อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “Creativity & Innovation : Where Good Idea come From?” ในการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
April 2, 2021
นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล รับรางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี Thailand Master 3 Youth สาขา “กีฬาและนันทนาการ”
April 4, 2021

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่