มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวใหม่สู่การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
August 23, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 37/2564 ของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
August 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน SPACE-F batch 2 Incubator Demo Day โชว์ผลงานสตาร์ทอัพที่ผ่านการบ่มเพาะ รุ่นที่ 2