มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามพันธกิจหลัก พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol

ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol