สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเดอ มงฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
June 24, 2021
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ” (Eco University)
June 25, 2021

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 (The 7 th Ratchasuda Virtual International Conference on Disability 2021 on Inclusion Futures: Policies, Practices and Funding)