คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริง และแอปพลิเคชันทางการแพทย์
February 1, 2021

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมปฎิบัติการ ” แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์ “