สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ Online Global Campus 2021: New Perspectives on Asia