บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ครบรอบ 57 ปี คล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2564”
February 4, 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
February 4, 2021

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”