สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานสรุปผลและมอบรางวัลโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด”
September 21, 2021
ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
September 21, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MU Safe School Virtual Workshop ครั้งที่ 4