มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านโครงการ The HERO : No Smoking รุ่นที่ 3
March 12, 2021
กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดโครงการ Social Innovator Incubation for ASEAN in Today’s World 2021
March 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม กับ กรมควบคุมมลพิษ