มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาออนไลน์ “Medical Device Development Program for Researchers”