มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย

ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 4 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2564
August 4, 2021
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 27
August 5, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย