ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม สถานการณ์โควิด -19
April 19, 2021
ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 1/2564
April 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ระดับ 5 ดาว (Overall 5 Star Rating) ตามเกณฑ์ QS Stars Rating โดย Quacquarelli Symonds