มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
February 14, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างเเบบทดสอบเเละจัดการสอบวิถีใหม่เเบบออนไลน์
February 15, 2021

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมปฎิบัติการ ” แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์ รุ่นที่ 2 “