วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
May 21, 2021
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เอ โฮสต์ จำกัด
May 24, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะศิลปศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment