สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัด “รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัยนิวนอร์มอล-3 ถอดบทเรียนและการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เด็กปฐมวัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19”

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
November 1, 2021
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิกสิกรไทย
November 2, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัด “รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัยนิวนอร์มอล-3 ถอดบทเรียนและการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เด็กปฐมวัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19”